Curs en el maneig de la Hipercolesterolemia Familiar

La Hipercolesterolèmia Familiar és un trastorn genètic caracteritzat per l'alteració del gen del receptor de LDL i altres proteïnes relaciones metabòlicament que es manifesta per marcats increments de les concentracions del colesterol LDL i pel desenvolupament de la malaltia ateromatosa cardiovascular precoç. Si no es tracta, els homes solen desenvolupar malaltia coronària entre la tercera i la quarta dècada de la vida i les dones, deu anys més tard, de mitjana.


La prevalença de la HF es calcula que es troba en almenys 1/250 - 1/500 persones, el que suposa que a Espanya hi haurà al voltant de 100.000 persones amb HF. El diagnòstic genètic no s'aplica a totes les comunitats autònomes i els criteris de diagnòstic clínic difereixen entre centres. El diagnòstic genètic no supera el 10% del total de casos a Espanya, i el diagnòstic per qualsevol mètode és inferior al 15% dels casos segons els diversos registres existents.

METODOLOGIA

El CURS DE FORMACIÓ EN HIPERCOLESTEROLÈMIA FAMILIAR es basa en la presentació de 15 temes i 5 casos clínics.

Cada tema comptarà amb una presentació, així com una sèrie de preguntes amb resposta múltiple i raonada que permetin a l'alumne la resolució del mateix. L'alumne tindrà a la seva disposició la informació addicional necessària per a la presa de decisions respecte a les preguntes d’anamnesi, analítiques, proves complementàries, imatges, biografia, guies, i podrà comptar amb un assessorament tutoritzat.
En finalitzar el cas, s'haurà de superar un examen també de resposta múltiple i haurà de superar un mínim del 80% de respostes correctes sobre el nombre estipulat de preguntes.

Perquè es pugui aconseguir l'acreditació, caldrà que superi 16 dels 20 mòduls proposats.

 OBJETIUS

 • Millorar l'atenció als pacients amb HF i minimitzar al màxim les malalties cardiovasculars en aquesta població d'alt risc.
 • Formar als diferents professionals de la salut (atenció primària, pediatria, cardiologia, endocrinologia) per millorar li detecció de la HF.
 • Aprofundir en el coneixement del metabolisme de les lipoproteïnes i les bases genètiques de la HF.
 • Conèixer els diferents mètodes de cribratge de la població general i HF com a eina bàsica per augmentar el nombre d'individus diagnosticats.
 • Tenir un ampli coneixement de les manifestacions clíniques de la HF.
 • Conèixer i com utilitzar les diferents eines clíniques que ens permeten arribar al diagnòstic clínic de HF.
 • Aprofundir en el coneixement de les diferents tècniques que ens permeten determinar la presència o absència d'arteriosclerosi subclínica.
 • Actualitzar el coneixement dels últims consensos dels experts en el maneig de la HF.
 • Conèixer com s'ha de classificar al pacient HF en funció del seu risc cardiovascular.
 • Ampliar el coneixement de com aconseguir objectius terapèutics.
 • Ampliar el coneixement que recomanacions i com transmetre-les per aconseguir l'adherència a hàbits cardiosaludables.
 • Aprofundir en el maneig dels fàrmacs actuals per aconseguir els objectius terapèutics en funció del seu risc cardiovascular.
 • Actualització i maneig dels fàrmacs emergents que poden ser claus en consecució d'objectius terapèutics dels pacients HF.
 • Conèixer i ampliar coneixement de les indicacions de la LDL afèresis.
 • Com detectar, diagnosticar i manejar a la població infantil HF.
 • Aplicació pràctica de tota la teoria adquirida i aplicar-la en diferents casos clínics plantejats.

Fi del curs: 31/07/2018